Parlementair werk

Sinds oktober 2014 ben ik volksvertegenwoordiger in de Kamer, waar ik Jan Jambon ben opgevolgd na diens aanstelling als vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen.

Als voormalig zaakvoerder van een bank- en verzekeringsfiliaal heb ik een enorme kennis opgebouwd en weet ik als geen ander wat de noden van zowel de klant als de zelfstandige bankier/verzekeraar zijn. Deze kennis en ervaring maken dat ik mij als de spreekwoordelijke vis in het water voel in de commissie Bedrijfsleven, waar ik als ondervoorzitter fungeer. In deze commissie zet ik me voornamelijk in voor een meer efficiënte werking binnen de bank- en verzekeringswereld. De aanpak van absurde regelgeving die goede relaties met de klant ondermijnt is een van mijn prioriteiten.

Verder ben ik ook vast lid in de commissie Financiën en Begroting, waar ik me voornamelijk toespits op dossiers met betrekking tot de personenbelasting en de financiële markten. Ook aan de werking van instellingen zoals de FSMA en de Nationale Bank besteed ik geruime aandacht. Mijn achtergrond als gewezen bankagent en verzekeringsmakelaar helpt me ook in deze commissie om de dossiers tot een goed einde te brengen.

Het spreekt voor zich dat ik als Antwerpenaar ook de belangen van mijn stad verdedig in de Kamer. Havendossiers - zoals bijvoorbeeld de problematiek rond de wet-Major - neem ik dan ook met veel passie op mij. Maar ook andere ‘kleinere’ Antwerpse dossiers neem ik graag voor mijn rekening. 

In mijn thuisstad Antwerpen ben ik als gemeenteraadslid voornamelijk bezig met de politie- en veiligheidsdossiers enerzijds en de mobiliteitsdossiers anderzijds. Deze twee thema’s zijn uitermate belangrijk in een grootstad als Antwerpen, waardoor ze mijn volle aandacht verdienen.

Wie mijn werk meer in detail wil volgen, kan dit door op de onderstaande parlementaire vragen te klikken. Ik sta als gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger ook altijd ter beschikking voor allerhande vragen. Dit doe je best via het contactformulier.