Nieuws over dit onderwerp

Tax Shelter: Investeerders met attest blijven buiten schot

Investeerders in productievennootschappen, die een finaal attest van de FOD Financiën hebben ontvangen, zullen niet bestraft worden bij een eventueel onderzoek. Binnen de FOD Financiën zouden er …

Vzw’s hebben ook recht op beperkte wederbeleggingsvergoeding

Vzw’s vallen onder de financieringswet voor KMO’s en hebben bij een vervroegde terugbetaling van hun krediet dus ook recht op het betalen van een wederbeleggingsvergoeding van maximaal zes maanden …

Hygiëne vier op de tien marktkramen in Antwerpen voldoet niet

Kamerlid Johan Klaps (n-va) vraagt meer controles in Antwerpen. Veertig procent van de marktkramers neemt een loopje met de hygiëne of de voedselvoorschriften. De jongste vijf jaar werden in …