Financiën en Begroting

Nieuws over dit onderwerp

Inspectie onderzoekt behandeling Record klanten door ING

https://www.tijd.be/ondernemen/banken/Inspectie-onderzoekt-behandeling-Record-klanten-door-ING/9999125   …

Geen reden tot ongerustheid wegens tijdsdruk voor wie wil regulariseren

“Berichten uit verschillende bronnen hebben bepaalde  belastingplichtigen zenuwachtig gemaakt”, aldus Kamerlid Johan Klaps (N-VA). “Hierdoor is er een zekere ‘urgentie’ ontstaan om een fiscaal …

Nu er twee derde van de weg is afgelegd, mogen we niet stilvallen

Uit een update van het monitoringcomité, de groep topambtenaren dat de begroting opvolgt, blijkt dat het begrotingstekort zou 1.4 miljard euro groter zou zijn voorzien. Op zich hoeft dat geen probleem …