Nieuws over dit onderwerp

Geen reden tot ongerustheid wegens tijdsdruk voor wie wil regulariseren

“Berichten uit verschillende bronnen hebben bepaalde  belastingplichtigen zenuwachtig gemaakt”, aldus Kamerlid Johan Klaps (N-VA). “Hierdoor is er een zekere ‘urgentie’ ontstaan om een fiscaal …