Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Klaps op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Verandering

De overheid moet voortaan haar betaalgedrag jaarlijks bekend maken. De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde een resolutie daarover van Kamerlid Johan Klaps unaniem goed. “De politieke druk moet zorgen voor een betere betaalattitude van de overheid aan ondernemers”, zegt Johan Klaps. Onbekende wet …

Door Johan Klaps op 5 april 2018, over deze onderwerpen: Bedrijfsleven, Financiën en Begroting, Mondelinge vragen

https://www.tijd.be/ondernemen/banken/Inspectie-onderzoekt-behandeling-Record-klanten-door-ING/9999125   …

Door Johan Klaps op 16 maart 2018, over deze onderwerpen: Comptabiliteit, Financiën en Begroting, Mondelinge vragen

“Berichten uit verschillende bronnen hebben bepaalde  belastingplichtigen zenuwachtig gemaakt”, aldus Kamerlid Johan Klaps (N-VA). “Hierdoor is er een zekere ‘urgentie’ ontstaan om een fiscaal regularisatiedossier in te dienen. Het betreft veelal dossiers die in vorige regularisatierondes onvolledig …

Door Johan Klaps op 16 maart 2018, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting

Uit een update van het monitoringcomité, de groep topambtenaren dat de begroting opvolgt, blijkt dat het begrotingstekort zou 1.4 miljard euro groter zou zijn voorzien. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Je moet het wel direct corrigeren, en dan wel aan uitgavenzijde. Daarom wees Kamerlid …

Door Johan Klaps op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Federale begroting

De regering mag niet stilvallen in haar streven naar een lager begrotingstekort. Het monitoringcomité meldde dat het begrotingstekort 1,4 miljard euro groter is dan voorzien. De minister van Begroting moet nu haar verantwoordelijkheid nemen om de gemaakte afspraken na te komen. “De regering had als …

Door Johan Klaps op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: Bedrijfsleven

De regering Di Rupo creëerde naast de bestaande verzekeringsmakelaars en -agenten ook nog "verbonden" verzekeringsagenten. Deze waren onderhevig aan allerlei extra regeltjes en beperkingen. Een draak, zo blijkt al sinds de invoering. Om een oplossing te bieden, diende N-VA-Kamerlid Johan Klaps een …